Doradztwo bankowe i finansowe


Bankowość oraz finanse

Doświadczenie warszawskiej Kancelarii w obszarze prawa bankowego i finansowego oraz restrukturyzacji zadłużenia obejmuje:

 • przygotowanie oraz opiniowanie projektów umów kredytu, umów pożyczki, umów kredytu konsumenckiego oraz odpowiednich regulaminów – stworzymy dla Państwa wszelkie niezbędne dokumenty w zakresie powyższych dokumentów,
 • doradztwo przy zawieraniu umów kredytu, umów ramowych dotyczących produktów kredytowych i oszczędnościowych oraz zarządzania aktywami – mając świadomość tego, jak złożone są wszelkie procedury prawne, a także jak nie do końca jasne są przepisy prawne dla osoby niezwiązanej z branżą podatkową, podpowiemy, jakiego rodzaju umowa będzie dla naszego Klienta najkorzystniejsza,
 • doradztwo przy zawieraniu umów z domami maklerskimi oraz firmami inwestycyjnymi – tego rodzaju umowy bardzo często są niezrozumiałe, w szczególności dla osób, które nie orientują się w temacie, związanym z różnego rodzaju inwestycjami. Dysponując specjalistyczną wiedzą, doradzimy, w co warto inwestować, a z jakiego przedsięwzięcia lepiej zrezygnować,
 • doradztwo w zakresie umów ramowych, zawieranych pomiędzy zamawiającym a jednym lub kilkoma wykonawcami, dotyczących terminowych operacji finansowych, w tym zabezpieczających transakcji pochodnych,
 • doradztwo w zakresie gwarancji bankowych oraz akredytyw dokumentowych – szczegółowe wyjaśnienie procedur, związanych z tego rodzaju formą gwarancji,
 • przygotowanie oraz opiniowanie projektów umów leasingowych – omówienie oraz wyjaśnienie zasad, dotyczących wynagrodzenia oraz ubezpieczenia, jak również wypowiedzenia tejże umowy,
 • przygotowanie oraz opiniowanie projektów umów factoringowych, powstałych w oparciu o swobodę umów, dotyczących ogólnie rzecz biorąc odroczenia terminu płatności,
 • doradztwo w obszarze project finance, czyli sposobu finansowania większych inwestycji, przede wszystkim tych infrastrukturalnych,
 • przygotowanie oraz opiniowanie projektów umów outsourcingowych wraz ze szczególnym uwzględnieniem wymagań, które tego rodzaju dokument powinien spełniać oraz umów świadczenia usług w ramach grup kapitałowych,
 • reprezentowanie klientów w ramach negocjacji z bankami i instytucjami kredytowymi – pomoc w zrozumieniu złożonych dokumentów, doradztwo w sprawach postępowania w przypadku zadłużenia,
 • przygotowanie oraz opiniowanie różnego rodzaju projektów ugód, porozumień restrukturyzujących oraz porozumień o zachowaniu status quo, w tym dotyczących wierzytelności wynikających z transakcji pochodnych,
 • doradztwo przy kredytowaniu z wykorzystaniem funduszy unijnych – pomoc ta skierowana jest zarówno dla mniejszych projektów, przygotowywanych przez jednoosobowe spółki, jak również projektów na dużą skalę,
 • prowadzenie audytu prawnego aktywów ( w tym weryfikacja sytuacji prawnych określonych podmiotów), zabezpieczeń oraz umów finansowych,
 • przygotowanie oraz opiniowanie projektów umów dystrybucyjnych jednostek funduszy inwestycyjnych,
 • przygotowanie oraz opiniowanie umów, dotyczących obsługi emisji obligacji – przedstawienie i wyjaśnienie warunków, które wynikają z tychże umów.
 • Bernard Łukomski

  Prestiżowe raporty World Tax oraz PLC Which Lawyer? rekomendowały Bernarda Łukomskiego jako jednego z najlepszych specjalistów z dziedziny podatków.

  Więcej informacji »