Bernard Łukomski

Bernard Łukomski jest partnerem zarządzającym Kancelarii, absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (1993 r.), specjalistą w zakresie prawa podatkowego, doradcą podatkowym (nr 145) od 1997 r. oraz radcą prawnym (WA-4443) od 1999 r

Ponad siedemnastoletnie doświadczenie w zakresie doradztwa podatkowego zdobywał od 1993 r. współpracując z międzynarodowymi i polskimi firmami audytorskimi oraz kancelariami prawnymi, w tym jako partner zarządzający działów podatkowych. Doradza klientom z następujących sektorów: banki, fundusze inwestycyjne, firmy ubezpieczeniowe, motoryzacyjne, nieruchomości oraz sieci hipermarketów w zakresie wszelkich bieżących problemów podatkowych oraz planowania podatkowego.

Bernard Łukomski jest autorem specjalistycznych publikacji oraz prelegentem podczas licznych konferencji i seminariów podatkowych.

Prestiżowe raporty World Tax oraz PLC Which Lawyer? (2006, 2007) dwukrotnie rekomendowały Bernarda Łukomskiego jako jednego z najlepszych specjalistów z dziedziny podatków.

Języki: angielski (biegle), niemiecki (podstawowy).


Publikacje

Doradztwo podatkowe

Naszym klientom oferujemy pomoc oraz doradztwo podatkowe w sprawach, które dotyczą podatków: dochodowych, VAT, akcyzowych, od osób fizycznych oraz prawnych, od nieruchomości, od czynności cywilnoprawnych, składki na ubezpieczenia społeczne oraz w odniesieniu do prawa karnego skarbowego. Udzielamy porad oraz reprezentujemy Klientów podczas postępowania przed sądami administracyjnymi (także NSA – Naczelnym Sądem Administracyjnym) oraz przed organami kontroli skarbowej, podatkowej. Doświadczenie pracowników obejmuje przeprowadzanie transakcji zagranicznych z włączeniem obszaru międzynarodowego w tym zakresie oraz unikania podwójnego opodatkowania.

Tel:

608 093 541 (Mobile)

Adres

Kancelaria Radcy Prawnego Bernarda Łukomskiego
Bernard Łukomski,
Ul. Puławska 2, Budynek B,
02-566 Warszawa.