Obszary specjalizacji

Kancelaria świadczy szeroki zakres usług prawniczych.

Ze względu na złożoność zagadnień i problemów prawnych konieczna jest specjalizacja.

Jednakże to co sprawia, że świadczenie usług prawniczych jest szczególnie trudne są kwestie podatkowe.

Każdy przedsiębiorca czy podatnik z pewnością zdaje sobie sprawę, że każda decyzja, transakcja, umowa czy jakakolwiek czynność prawna pociąga za sobą skutki podatkowe.Każdy przedsiębiorca czy podatnik z pewnością zdaje sobie sprawę, że każda decyzja, transakcja, umowa czy jakakolwiek czynność prawna pociąga za sobą skutki podatkowe.

Powoduje to, iż usługi prawne muszą być świadczone w sposób całościowy (kompleksowy) biorący pod uwagę zarówno aspekt prawny jak i podatkowy.

Taki sposób świadczenia usług stawiamy sobie za cel.

Podatki

Podatki

Kancelaria prowadzi doradztwo na rzecz swoich klientów w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku od osób prawnych, podatku VAT, akcyzy, podatku od czynności cywilnoprawnych, opłat skarbowych, podatku od nieruchomości, składek na ubezpieczenia społeczne oraz prawa karnego skarbowego. Kancelaria reprezentuje także klientów w postępowaniach przed organami podatkowymi wszystkich instancji oraz sądami administracyjnymi, w tym NSA (Naczelnym Sądem Administracyjnym).

Nieruchomości

Doświadczenie Kancelarii w sprawach nieruchomości obejmuje:

  • opracowywanie struktury oraz negocjowanie transakcji nabywania lub sprzedaży, leasingu zwrotnego, najmu, dzierżawy nieruchomości
  • przeprowadzanie procesu badania stanu prawnego nieruchomości
  • przygotowywanie umów sprzedaży, leasingu zwrotnego, najmu, dzierżawy i innych umów związanych z rynkiem nieruchomości
  • doradztwo dotyczące aspektów korporacyjnych w transakcjach na rynku nieruchomości
Spory sądowe

Spory sądowe

Radca prawny Bernard Łukomski i pozostałe osoby współpracujące z kancelarią zajmują się reprezentowaniem klientów podczas spraw związanych dotyczących: prawa pracy, spadkowego, własności przemysłowej, autorskiego i pokrewnych, spraw gospodarczych i związanych z naruszeniem dóbr osobistych. Uczestniczą także w sprawach dotyczących terminowych operacji finansowych, także transakcji pochodnych (opcje).

Prawo karne skarbowe

Prawo karne skarbowe

Kancelaria świadczy pomoc osobom, którym władze podatkowe zarzucają popełnienie przestępstw lub wykroczeń na tle podatkowym, wymienionych w kodeksie karnym skarbowym.

Sprawy korporacyjne

Sprawy korporacyjne

W zakresie prawa spółek i spraw korporacyjnych doświadczenie obejmuje:

Przygotowywanie i opiniowanie projektów umów spółek, statutów, porozumień wspólników/akcjonariuszy, uchwał organów.

Doradztwo podatkowe

Naszym klientom oferujemy pomoc oraz doradztwo podatkowe w sprawach, które dotyczą podatków: dochodowych, VAT, akcyzowych, od osób fizycznych oraz prawnych, od nieruchomości, od czynności cywilnoprawnych, składki na ubezpieczenia społeczne oraz w odniesieniu do prawa karnego skarbowego. Udzielamy porad oraz reprezentujemy Klientów podczas postępowania przed sądami administracyjnymi (także NSA – Naczelnym Sądem Administracyjnym) oraz przed organami kontroli skarbowej, podatkowej. Doświadczenie pracowników obejmuje przeprowadzanie transakcji zagranicznych z włączeniem obszaru międzynarodowego w tym zakresie oraz unikania podwójnego opodatkowania.

Tel:

608 093 541 (Mobile)

Adres

Kancelaria Radcy Prawnego Bernarda Łukomskiego
ul. Królowej Marysieńki 9, lok. 13,
02-954 Warszawa.