Kancelaria radcy prawnego, doradcy podatkowego - Warszawa - Bernard Łukomski

Doradztwo podatkowe

Podatki

Zachęcamy do bliższego zapoznania się z działalnością warszawskiej Kancelarii, prowadzącej doradztwo na rzecz swoich

Klientów w zakresie podatku:

 • dochodowego od osób fizycznych oraz od osób prawnych,
 • VAT,
 • akcyzy,
 • od czynności cywilnoprawnych,
 • opłat skarbowych,
 • od nieruchomości,
 • składek na ubezpieczenia społeczne,
 • prawa karnego skarbowego

Oferta Kancelarii prawnej obejmuje także reprezentację Klientów w różnorodnych postępowaniach przed organami państwowymi (w jej skład wchodzi kontrola podatkowa oraz skarbowa) wszystkich instancji, sądami administracyjnymi, w tym NSA (Naczelnym Sądem Administracyjnym).

Posiadamy również szerokie doświadczenie w zakresie transakcji transgranicznych, w tym, w szczególności w obszarze międzynarodowego planowania podatkowego oraz umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. Szerokie doświadczenie Kancelarii w obszarze tej działalności obejmuje takie usługi, jak:

 • audyt (due diligence) podatkowy, będący usługą, polegającą na wewnętrznej weryfikacji. Dzięki przeprowadzeniu audytu można sprawdzić zgodność określonego materiału z prawem. Ponadto w skład tego rodzaju usług wchodzi wszelka korekta oraz dążenie do jak najwyższego bezpieczeństwa prawnego i finansowego,
 • opodatkowanie – doradzamy w doborze odpowiedniej formy opodatkowania, najlepiej dopasowanej do prowadzonej przez klienta spółki. Podpowiadamy również, jak lepiej zrozumieć zasady, rządzące kwestiami opodatkowania obiektów.

Działamy w zakresie opodatkowania:

 • transgranicznego transferu odsetek, dywidend oraz opłat z tytułu praw autorskich – obsługujemy wszelkie transakcje w zakresie regulowania należności,
 • oddziałów oraz zakładów przedsiębiorców zagranicznych w porównaniu do opodatkowania spółek kapitałowych – usługi te kierujemy do klientów zagranicznych, którzy prowadzą swoją działalność w naszym kraju. Zajmujemy się również optymalizacją podatkową spółek kapitałowych, a także kwestiami podwójnego opodatkowania,
 • członków zarządu, menadżerów oraz pracowników, agentów oraz obcokrajowców w zakresie podatku od osób fizycznych. Ponadto wyjaśniamy wszelkie problematyczne kwestie, związane z tego rodzaju opodatkowaniem,
 • planów opcji menedżerskich i pracowniczych, w tym rozwiązywanie i wyjaśnianie kwestii, związanej z PIT-em,
 • leasingu, sekurytyzacji, cash-pool (metody zarządzania kwestiami pieniężnymi, skierowanej dla przedstawicieli spółek, które działają w ramach grup kapitałowych, a także firm, cechujących się rozbudowaną strukturą organizacyjną), transakcji swap (umowy, dotyczącej zasady wzajemnej płatności) oraz forward (w tym przypadku rozliczenie wykonywane jest w tym samym czasie, co zamknięcie kontraktu), przejęcia długu, factoringu, umów o świadczenie usług, w tym usług dotyczących wartości niematerialnych, takich jak znaki towarowe oraz oprogramowanie w zakresie podatku VAT,
 • różnic kursowych, umorzenia długu, przelewu wierzytelności oraz przejęcia długu, konwersji długu na kapitał, sprzedaży przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, cen transferowych, cienkiej kapitalizacji, połączeń oraz sprzedaży udziałów lub akcji w zakresie podatku od osób prawnych;
 • odpowiedzialność podatkową członków zarządów, płatników oraz następców prawnych. Od 14 lat warszawska Kancelaria zapewnia kompleksową pomoc oraz doradztwo prawne w zakresie opodatkowania zarówno dla osób prywatnych, jak również dla średniej wielkości spółek i dużych przedsiębiorstw.

W razie jakichkolwiek pytań, czy wątpliwości, jesteśmy do Państwa dyspozycji. Doradzimy w wyborze najkorzystniejszych dla Państwa rozwiązań, a także pomożemy rozwiązać wszelkie niejasne kwestie.

Usługi skierowane są zarówno do klientów z kraju, jak również z zagranicy.

Zainteresowani klienci mogą skontaktować się z Kancelarią telefoniczne, mailowo bądź na miejscu – w biurze, zlokalizowanym na ul. Królowej Marysieńki 9 w Warszawie.

Doradztwo podatkowe

Naszym klientom oferujemy pomoc oraz doradztwo podatkowe w sprawach, które dotyczą podatków: dochodowych, VAT, akcyzowych, od osób fizycznych oraz prawnych, od nieruchomości, od czynności cywilnoprawnych, składki na ubezpieczenia społeczne oraz w odniesieniu do prawa karnego skarbowego. Udzielamy porad oraz reprezentujemy Klientów podczas postępowania przed sądami administracyjnymi (także NSA – Naczelnym Sądem Administracyjnym) oraz przed organami kontroli skarbowej, podatkowej. Doświadczenie pracowników obejmuje przeprowadzanie transakcji zagranicznych z włączeniem obszaru międzynarodowego w tym zakresie oraz unikania podwójnego opodatkowania.

Tel:

608 093 541 (Mobile)

Adres

Kancelaria Radcy Prawnego Bernarda Łukomskiego
ul. Królowej Marysieńki 9, lok. 13,
02-954 Warszawa.