Kancelaria radcy prawnego, doradcy podatkowego - Warszawa - Bernard Łukomski

Kancelaria Prawna Bernard Łukomski - Słownik

Spory sądowe

Jak odliczyć VAT

Jak odliczyć VAT: aby móc odliczyć VAT konieczne jest dysponowanie prawidłową fakturą VAT, która spełnia wymogi formalne (tj. zawiera wszystkie wymagane prawem elementy) oraz odpowiada rzeczywistości (tj. udokumentowane nią czynności miały faktycznie miejsce w takim zakresie jak opisany w fakturze).

Jak odzyskać VAT

Jak odzyskać VAT: podatek VAT można odzyskać w sposób bezpośredni (tj. w formie zwrotu określonej kwoty na rachunek bankowy podatnika) albo w sposób pośredni (tj. poprzez potrącenie do z kwotą podatku podlegającego wpłacie do urzędu skarbowego).

Kiedy przysługuje zwrot podatku VAT

Kiedy przysługuje zwrot podatku VAT: zwrot podatku VAT przysługuje gdy nabyliśmy towary lub usługi, które będą przez nas wykorzystywane do dokonywania sprzedaży towarów lub usług, które będą podlegać opodatkowaniu podatkiem VAT.

Podatek VAT a podatek dochodowy

Podatek VAT a podatek dochodowy: generalnie oba podatki są od siebie niezależne. Jednak w pewnych przypadkach kwota VAT, której nie można odzyskać może stać się kosztem uzyskania przychodu dla celów podatku dochodowego.

Wniosek o zwrot VAT uzasadnienie

Wniosek o zwrot VAT uzasadnienie: aby otrzymać zwrot podatku VAT w krótkim terminie bez narażenia się na ewentualną dlugotrwałą kontrolę należy taki wniosek odpowiednio uzasadnić aby przekonać urząd, że zwrot dotyczy wyłącznie podatku pochodzącego z zakupów mających służyć dokonywaniu opodatkowanej sprzedaży.

Zwrot podatku z urzędu skarbowego

Zwrot podatku z urzędu skarbowego: jeżeli dysponujemy odpowiednią dokumentacją (tj. prawidłowe faktury), dokonane zakupy będą służyć dokonywaniu opodatkowych sprzedaży powinniśmy otrzymać z urzędu zwrot całej wnioskowanej kwoty.

Zwrot VAT a kontrola

Zwrot VAT a kontrola: w przypadku wątpliwości urzędu co do zasadności żądanego zwrotu należy spodziewać się szczegółowej kontroli. Kontrola może mieć również miejsce w przypadku gdy kwota zwrotu jest znaczna.

Dobry doradca podatkowy

Dobry doradca podatkowy: dobry doradca podatkowy powinien nie tylko znać przepisy materialnego prawa podatkowego ale również prawo proceduralne. To drugie prawo stanowi reguły według których należy przekonać organy, iż klient prawidłowo rozlicza swoje podatki. Inne mi slowy, subiektywne przekonanie o słuszności rozliczeń podatkowych nie zda się na wiele jeśli doradca nie będzie wiedział w jaki sposób przekonać o tym organy podatkowe i sądy administracyjne.

Doradca podatkowy po angielsku

Doradca podatkowy po angielsku: biegła znajomość języka angielskiego niezbędna jest do analizy orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, które stanowi wiążące źródło prawa w Polsce. Niestety część tego orzecznictwa nie zawsze jest dostępna w języku polskim stąd konieczność analizy wyroków w języku angielskim.

Kancelaria doradztwa podatkowego

Kancelaria doradztwa podatkowego: kancelaria doradztwa podatkowego to kancelaria, która powinna zapewnić klientowi całościową obsługę biorącą pod uwagę nie tylko aspekty podatkowe ale również prawne i księgowe.

Doradztwo podatkowe

Naszym klientom oferujemy pomoc oraz doradztwo podatkowe w sprawach, które dotyczą podatków: dochodowych, VAT, akcyzowych, od osób fizycznych oraz prawnych, od nieruchomości, od czynności cywilnoprawnych, składki na ubezpieczenia społeczne oraz w odniesieniu do prawa karnego skarbowego. Udzielamy porad oraz reprezentujemy Klientów podczas postępowania przed sądami administracyjnymi (także NSA – Naczelnym Sądem Administracyjnym) oraz przed organami kontroli skarbowej, podatkowej. Doświadczenie pracowników obejmuje przeprowadzanie transakcji zagranicznych z włączeniem obszaru międzynarodowego w tym zakresie oraz unikania podwójnego opodatkowania.

Tel:

608 093 541 (Mobile)

Adres

Kancelaria Radcy Prawnego Bernarda Łukomskiego
Bernard Łukomski,
Ul. Puławska 2, Budynek B,
02-566 Warszawa.